Pla de Lectura del Centre (PLEC)

A l’inici del curs, els professors i professores us indicaran quines són les lectures que a realitzar durant el curs .  Pel que fa als llibres de text i material de seguiment de cada matèria, els trobareu indicats al enllaços de la nostra oferta formativa.