COOPEREM

Petita mostra de les activitats cooperatives que fem a les estones d’educació física:

 

 

CAIXES

Aprendre a partir d’experiments: investigar fenòmens, adquirir nous coneixemetns, corregir i integrar coneixments previs són alguns dels objetius quan plantegem una investigació científica. Busquem evidències empíriques observables i mesurables i ho fem emprant el raonament lògic.