Pediculosi (polls)

Què són els polls?

Els polls són insectes que parasiten els humans. Els del cap viuen als cabells i s’alimenten de la sang que xuclen en picar el cuir cabellut. EI poll adult viu aproximadament un mes, durant aquest temps la femella fa de 5 a 10 ous (llémenes) diaris. Les llémenes s’adhereixen als cabells i en un període de 7 a 10 dies es transformen en polls adults.
Les llémenes són petites, de color blanc i es localitzen preferentment al clatell i darrere de les orelles. La principal molèstia que produeixen és la picor.

Mesures preventives

• Revisar els cabells de dos a tres cops per setmana.
• Rentar els cabells un parell de cops per setmana.
• Raspallar els cabells diàriament, procurant mantenir netes les pintes i raspalls.
• Informar als nens que I’intercanvi de barrets, diademes, pintes, raspalls i altres objectes d’us personal afavoreixen la contaminació.

Cal tenir present que aquestes mesures són d’higiene personal i s’han de portar a terme de manera habitual.

I si el meu fill/a té polls, què?

1. Se li ha d’aplicar el tractament adient. Pot demanar consell al pediatre o farmacèutic.
2. EI seu fill/a està infestat, NO POT VENIR A L’ESCOLA fins que tingui el cabell completament net. Si s’han detectat polls des de casa cal comunicar-ho a l’escola i l’infant no podrà assistir a classe fins que s’hagi resolt el problema. En cap cas es pot tornar  l’escola abans de les 24 hores.
3. Si des de l’escola s’observa que el seu fill/a està infestat, ens posarem en contacte amb la família perquè el vinguin a recollir.

Informacions vàries

Canal Salut

QUÈQUICOM Maleïts polls

No més polls

Adéu polls