Biblioteca

La biblioteca escolar és un recurs educatiu al servei del projecte educatiu del centre. S’ha d’entendre com un espai dinàmic que compleix un paper important en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Ha d’aportar els recursos que afavoreixin els projectes interdisciplinaris i el treball en equip de l’alumnat i el professorat, enriquint l’activitat d’aula.

La biblioteca de l’escola Sant Joan té com a objectiu principal fomentar la lectura en l’àmbit escolar i ser una eina pedagògica útil tant per alumnes com per a mestres.