Aquí STEAM

El programa AQUÍ STEAM és una iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per atreure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria, adreçada específicament a noies d’entre 9 i 14 anys de Catalunya. El programa vol trencar els estereotips i rols de gènere establerts en la societat i fer visibles nous referents femenins d’una manera atractiva i propera per a les noies.

La nostra escola participa en aquest programa que la UPC ofereix a escoles i instituts, amb un total d’una trentena de centres participants de tot Catalunya. El projecte posa en valor els àmbits STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) i demostra que les capacitats professionals no estan vinculades al gènere. Pretén integrar un conjunt d’activitats didàctiques de foment de vocacions tecnològiques per als nens i nenes de 5è i 6è, mitjançant treball cooperatiu a l’aula per resoldre els reptes que se’ls plantegin.

Díptic informatiu