Camins Escolars

L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola. Els camins escolars van néixer a la dècada de 1970 a diferents ciutats europees per tal de reduir els accidents en les zones properes a les escoles.

Els camins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i la ciutat.

Quins beneficis aporta a la ciutat la implantació dels camins escolars?

  • Sensibilitza la ciutadania a través del treball amb les escoles i les famílies.
  • Promociona millors hàbits d’accés a l’escola.
  • Es potencia el transport públic, a peu, en bicicleta per un ús més racional del vehicle privat.
  • Impulsa accions que augmentin la seguretat en els equipaments propers a les escoles garantint l’accessibilitat per a tothom.

El camí escolar se centre fonamentalment en la sostenibilitat urbana i la seguretat viària. No obstant això, hi ha altres elements transcendentals que poden servir de base per un camí escolar. En destaquen la potenciació de l’autonomia personal dels nens i nenes, la recuperació de l’espai púbic com a espai de socialització i joc, la promoció d’hàbits de vida saludables i la corresponsabilitat en la lluita contra el canvi climàtic.

L’ajuntament de Berga ofereix un servei de Camins Escolars.

 

AUTORITZACIÓ Camins Escolars curs 2020-2021

Normativa Camins Escolars

Per més informació clica