Consell d’Infants

Què és?

El Consell d’infants és un òrgan adscrit a la conselleria d’educació de l’ajuntament de Berga. Es fonamenta en la Convenció sobre els Drets dels Infants aprovada per les Nacions Unides l’any 1989 i en les iniciatives constitucionals i autonòmiques reguladores dels drets de la infància.

És també una eina per desenvolupar un projecte socioeducatiu que té com a finalitat treballar amb els nens i nenes de la ciutat els valors i principis de la democràcia.

Qui en forma part?

El Consell d’infants està constituït per un Plenari, presidit per l’alcaldessa de Berga o el conseller o consellera a qui el delegui, el regidor d’educació, els consellers i conselleres de les escoles participants i un tècnic municipal. Aquests consellers i conselleres són nens i nenes de 5è i 6è de primària, escollits pels seus companys i companyes de curs per representar-los i traslladar les seves propostes d’opinió. Els càrrecs de conseller i consellera tenen una durada de 2 anys.

Com funciona?

A l’inici de cada curs es fan reunions als centres educatius interessats on s’hi explica què és la participació i que implica ser-ne membre. En aquest moment es recullen idees per treballar al Consell durant el curs escolar.

La primera sessió és la de constitució del Consell que es fa al Saló de Plens de l’ajuntament amb presència de l’alcaldessa i els representants dels grups municipals, allí es presenten tots els membres del Consell i es vota el tema a treballar durant el curs. Cada centre treballa les diferents propostes buscant la manera més adient de portar-les a terme.

La darrera sessió és la del tancament del Consell, també es fa al Saló de Plens i es presenta el document final que recull el treball fet.

OBJECTIUS GENERALS:

1.- Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.

2.- Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú.

3.- Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.

4.- Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen que sigui la seva ciutat.

5.- Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la seva opinió i la prenguin en consideració.