Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Composició del Consell Escolar
Representants de l’equip directiu
Mónica Corominas

Edi González

Imma Fornell

Representants de mestres
Àngels Ramos

Josep Mª Parera

Roser Lojo

Moisès Soriano

Neus Mas

Eva Prat

Representants de famílies
Arantza Rey

Josep Mª Marmi

Olga Perarnau

Pere Vilalta

Isabel Márquez

Representant de l’AMPA
 Judit Carreras
Representant de personal d’Administració i Serveis
 Augusto Lebourgeois
Representant de l’Ajuntament
Eloi Escútia