Centre Formador

La nostra escola ha estat seleccionada des del curs 11-12 pel Departament d’Educació com a Centre formador d’estudiant de mestre d’educació infantil i primària.

El nostre objectiu com a escola, és contribuir a la formació integral dels estudiants i complementar-ne l’aprenentatge teòric.

Amb l’estada al nostre centre es pretén facilitar als/les estudiants el coneixement de la metodologia de treball, la realitat professional i afavorir el desenvolupament de competències.

DOCUMENTS

Projecte Educatiu Centre_PEC.

Organigrama.

Marc Horari    

Pla d’Atenció a la Diversitat-1

Pla de convivència.

Exemples Unitats Didàctiques:

Matemàtica Competencial_Descobrir el cos geomètric_1r

Matemàtica competencial_Sorpreses de Tardor_2n

La Reproducció Humana_6è