Marc horari de centre

Aquest curs per poder donar resposta a l’entrada i sortida esglaonada s’han
organitzat dos marcs horaris diferents.

MARC HORARI DE CENTRE

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7,45-8.50/ 9,00 h ACOLLIDA MATINAL

AMPA

ACOLLIDA MATINAL

AMPA

ACOLLIDA MATINAL

AMPA

ACOLLIDA MATINAL

AMPA

ACOLLIDA MATINAL

AMPA

8.50/9-12.2012,30 h HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR
12.20/12,30- 14.50/15 h SERVEI DE MENJADOR SERVEI DE MENJADOR SERVEI DE MENJADOR SERVEI DE MENJADOR SERVEI DE MENJADOR
14.50/15 h -16.20/16,30 h HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR HORARI ESCOLAR
16,30-18h

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

MARC HORARI P5-4t-5è-6è

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8.50-9.35
9.35-10.20
10.20-10.50 ESBARJO
10.50-11.35
11.35-12.20
DINAR
14.50-15.35
15.35-16.20

 

                                         MARC HORARI P3-P4-1r-2n-3r
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
        9-10
      10-11
    11-11.30                                              ESBARJO
  11.30-12.30
                                               DINAR
   15-16.30