La nostra escola

En la maqueta inicial s’inclouen algunes d’aquestes pàgines amb contingut simulat. L’administrador/a pot editar-les, eliminar-les o crear-ne de noves des del tauler. És important que a la caixa Atributs de les pàgines hi consti com a pare/mare la pàgina “La nostra escola“, i que tinguin seleccionada la plantilla “Menú lateral“.