Estructura organitzativa interna

EQUIP DE COORDINACIÓ:

Objectiu: coordinar els aspectes pedagògics i/o organitzatius de centre.

PETITS REMEI BOSCH
MITJANS BERNA GONZÁLEZ
GRANS ANNA M RIERA
DIVERSITAT MONTSE PUJADAS
INFORMÀTICA CHRISTIAN PUIG
RISCOS LABORALS TERESA EZQUERRA
LIC SUSANA FUENTES

 

 

COMISSIONS

  RESPONSABLE INTEGRANTS
INNOVACIÓ

 

MERITXELL MUSTARÓS

NÚRIA DOTHÉE

MARTA CARNE, LAURA CHAVES,MERITXELL MUSTARÓS, PERE MARTÍNEZ, XÈNIA JIMÉNEZ, NÚRIA DOTHÉE
TAC CHRISTIAN PUIG

OLGA RUESTES

CHRISTIAN PUIG, GEMA MARTÍN, OLGA RUESTES
FESTES TERESA EZQUERRA

DIRECTORA/CAP D’ESTUDIS

TERESA EZQUERRA, ROSA XIQUÉS, SANDRA INGLADA,
ESCOLA VERDA SUSANA FUENTES

MÒNICA MARTIN

MÒNICA MARTÍN, SUSANNA  FUENTES, TONI IGLESIAS
XARXA CCBB DIRECTORA/CAP D’ESTUDIS NÚRIA DOTHÉE, OLGA RUESTES
AP COOPERATIU MONTSE PUJADAS

 

RAQUEL PUIG, TANIT PIÑOL, BEATRIZ TRINCADO.JUDIT GUTIÉRREZ, MONTSE PUJADAS

 

 

DEPARTAMENTS
  INTEGRANTS
ANGLÈS TERESA CRUANYES, SUSANA FUENTES, DIANA MICHALEWICZ, SANDRA INGLADA, GEMMA PERAL
ED.FÍSICA/

PSICOMOTRICITAT

CHRISTIAN PUIG, PERE MARTÍNEZ

ROSA XIQUÉS,

ATENCIÓ DIVERSITAT MONTSE PUJADAS, OLGA RUESTES, LAURA CHAVES
MÚSICA TERESA EZQUERRA, TUTORES D’EDUCACIÓ INFANTIL