Estructura organitzativa interna

EQUIP DE COORDINACIÓ

Objectiu: coordinar els aspectes pedagògics i/o organitzatius de centre.

PETITS REMEI BOSCH
MITJANS LAURA CHAVES
GRANS RAQUEL PUIG
DIVERSITAT MONTSE PUJADAS
CULTURA DIGITAL DE CENTRE CHRISTIAN PUIG
RISCOS LABORALS TERESA EZQUERRA
LIC SUSANA FUENTES

 

 

COMISSIONS

Objectiu: gestionar aspectes organitzatius de centre i activitats per a l´assoliment dels objectius anuals.

  RESPONSABLE INTEGRANTS

INNOVACIÓ/ STEAM

 

PERE MARTÍNEZ

NÚRIA DOTHÉE

LAURA CHAVES, BARBARA BACZCEWSKA, PERE MARTÍNEZ, XÈNIA JIMÉNEZ, NÚRIA DOTHÉE
CULTURA DIGITAL CHRISTIAN PUIG

OLGA RUESTES

CHRISTIAN PUIG, GEMA MARTÍN, OLGA RUESTES, ALBERT DOY
FESTES TERESA EZQUERRA

DIRECTORA/CAP D’ESTUDIS

TERESA EZQUERRA, ROSA XIQUÉS, ROSA PONT
ESCOLA VERDA SUSANA FUENTES

MÒNICA MARTIN

MÒNICA MARTÍN, SUSANNA  FUENTES, TONI IGLESIAS, MARTA CARNÉ
XARXA CCBB DIRECTORA/CAP D’ESTUDIS SANDRA INGLADA, ANNA RIERA, REMEI BOSCH, ELISABET GARCÍA, RAÜL BORRÀS, NÚRIA ÁLVAREZ
AP COOPERATIU MONTSE PUJADAS

 

RAQUEL PUIG, JUDIT GUTIÉRREZ, MONTSE PUJADAS, ARIADNA ANDRADES

 

 

DEPARTAMENTS

Objectiu: coordinar els aspectes metodològics i organitzatius d´una mateixa especialitat impartida per diferents mestres.

  INTEGRANTS
ANGLÈS TERESA CRUANYES, SUSANA FUENTES, ARIADNA ANDRADE, ELISABET FEIJOO, ELISABET GARCÍA, GEMMA PERAL
ED.FÍSICA CHRISTIAN PUIG, PERE MARTÍNEZ, RAÜL BORRÀS
ATENCIÓ DIVERSITAT MONTSE PUJADAS, OLGA RUESTES
MÚSICA TERESA EZQUERRA, TUTORES D’EDUCACIÓ INFANTIL/PRIMÀRIA