Personal Docent

 

                                              EQUIP DOCENT 2021-22

 

 

MESTRES TUTORS

EDUCACIÓ

INFANTIL

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

EI3-A JUDIT GUTIÉRREZ
EI4-A REMEI BOSCH
EI5-A GEMA MARTIN
EI5-B MARTA CARNÉ
EP-1r A LAURA CHAVES
EP-1r B SANDRA INGLADA
EP-2n A ROSA PONT
EP-2n B MONICA MARTIN
EP-3r A ANNA M RIERA
EP-3r B BERNA GONZÁLEZ
EP-4t A XÈNIA JIMÉNEZ
EP-4t B GEMMA PERAL
EP-5è A PERE MARTÍNEZ
EP-5è B RAQUEL PUIG
EP- 6è A RAÜL BORRÀS
EP- 6è B JOSEP MA PERIS
EP-6èC ARIADNA ANDRADE

 

MESTRES ESPECIALISTES
ED. ESPECIAL MONTSERRAT PUJADAS
AUDICIÓ I LLENGUATGE LAURA CHAVES/OLGA RUESTES
ANGLÈS    
EDUCACIÓ INFANTIL ELISABET GARCÍA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA SANDRA INGLADA

SUSANNA FUENTES

TERESA CRUANYES

LAURA MATEO

ED. FÍSICA CHRISTIAN PUIG
ED. MUSICAL TERESA EZQUERRA
RELIGIÓ ANTONI IGLESIAS
SUPORTS

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

ROSA XIQUÈS

ROSER AMIGÓ

MERITXELL MUSTARÓS

NÚRIA DOTHÉE