Equip directiu

PERFIL PROFESSIONAL
DIRECTORA NÚRIA DOTHÉE REMOLÀ

MESTRA DIPLOMADA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

“POSTGRAU EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE CENTRES DOCENTS PER A LA INNOVACIÓ I L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM” (UVIC)

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

CAP D’ESTUDIS OLGA RUESTES GUILLEM

MESTRA DIPLOMADA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I AUDICIÓ I LLENGUATGE.

“POSTGRAU EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE CENTRES DOCENTS PER A LA INNOVACIÓ I L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM” (UVIC)

 

SECRETARIA MÒNICA MARTIN MASSÓ

MESTRA DIPLOMADA D’EDUCACIÓ ESPECIAL, LLICENCIADA EN PEDAGOGIA.

“POSTGRAU EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE CENTRES DOCENTS PER A LA INNOVACIÓ I L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM” (UVIC)