Projecte de convivència

El document PROJECTE de CONVIVÈNCIA que a continuació presentem és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Aquest document és fruit de l’anàlisi de la realitat del nostre centre per part del personal del centre, per les famílies i sobretot per l’alumnat i incorpora aspectes que ja es treballen diàriament a l’escola i noves propostes a desenvolupar.

Projecte de convivència