Carta de compromís

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la , el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

Carta de compromís