Consell escolar

Què és el consell escolar? El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar 
PRESIDENTA Núria Dothée
SECRETÀRIA Monica Martìn
CAP D’ESTUDIS Olga Ruestes
REPRESENTANTS MESTRES Remei Bosch

Teresa Cruanyes

Teresa Ezquerra

Susana Fuentes

Berna González

REPRESENTANTS PAS/PAE Aurora Pacheco
REPRESENTANTS FAMÍLIES Judit Cano

Hermi Conejero

Daniel Misas

Jordi Rosell

REPRESENTANTS AFA Trini Cortés
REPRESENTANT AJUNTAMENT Rosabel Madrid (Regidora)  Maria Artigas (Tècnic Educació)