Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de l’Escola Misericòrdia és la concreció de qui som, què pretenem, com ho fem i de quina manera ho avaluarem així com la seva aprovació i mecanismes de difusió; té la finalitat d’orientar l’activitat de l’escola, donar-li sentit i respondre a les necessitats i funciona com un marc de referència per a qualsevol actuació educativa, ja que concreta els objectius, identitat i mitjans del centre tot definint la personalitat del centre.

0. Introducció

1. Definició Institucional

2. Objectius de Centre

3. Criteris per a la Concreció i el Desenvolupament del Projecte

4. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió

5. Documentació i Bibliografia