L’aprenentatge de la llengua anglesa es realitzarà des d’un enfocament comunicatiu i participatiu, treballant de forma gradual les quatre destreses bàsiques per tal de fer-los competents en l’ús de la llengua estrangera: Comprensió Oral/Expressió Oral, Comprensió Escrita/Expressió Escrita.

 Educació Infantil 4 i 5 anys: Els alumnes s’inicien en l’aprenentatge de l’anglès de manera oral, amb una metodologia lúdica i comunicativa a traves de cançons, contes i activitats manuals relacionades amb els projectes que es porten a terme dins l’aula en primera llengua, sempre que sigui possible. Els alumnes realitzen 1 hora de classe setmanal en mig grup.

 Cicle Inicial: Els alumnes continuen el seu aprenentatge de la llengua Anglesa de manera Oral, i amb una metodologia bàsicament lúdica i comunicativa tot introduint el treball escrit a partir de 2n, de manera sistemàtica. Els alumnes realitzen 2 hores de Classe en grup classe i 1 hora en mig grup per tal de treballar l’expressió oral.

Cicle Mitjà: es fa especial èmfasis en la comprensió i expressió oral ampliant gradualment l’expressió i comprensió escrita sense deixar la metodologia lúdica i comunicativa ja iniciada. Els alumnes realitzen 2 hores de Classe en grup classe i 1 hora en mig grup per tal de treballar l’expressió oral. També porten a terme els tallers de plàstica en llengua anglesa.

Cicle Superior: D’acord amb la metodologia iniciada en els nivells anteriors es continuen treballant les quatre habilitats: Comprensió Oral, Comprensió Escrita, Expressió Oral, Expressió Escrita i introduïm l’estudi més formal de les estructures gramaticals de cara a facilitar el seu pas a l’etapa de Secundària. Els alumnes realitzen 2 hores de Classe en grup classe i 1 hora en mig grup per tal de treballar l’expressió oral. Impartim l’àrea de Ciències Socials i de plàstica en llengua anglesa.

2017-2018_12th English Theatre Festival_Fotos_Vídeos

Gràcies a tots: alumnes, mestres, personal de l’escola i familiars!  Un curs més ho hem aconseguit i ja en portem 12!
Fotos:
      
Vídeos:
Ed. Infantil
        

                
Cicle Inicial
         

         

Cicle Mitjà

        
                
Cicle Superior
                
    … Llegeix més»

Let’s go to the theatre

Dins el nostre programa de Llengua anglesa de l’escola, tots els alumnes assisteixen a la representació d’una obra teatral en llengua anglesa cada curs escolar. Aquests curs 2017-2018 hem assistit a la representació de:

    • Educació Infantil
    • Rudolph – Els alumnes de 1r – 2n i 3r
    • Treasure Island – Els alumnes de 4t – 5è – 6è