L’aprenentatge de la llengua anglesa es realitzarà des d’un enfocament comunicatiu i participatiu, treballant de forma gradual les quatre destreses bàsiques per tal de fer-los competents en l’ús de la llengua estrangera: Comprensió Oral/Expressió Oral, Comprensió Escrita/Expressió Escrita.

 Educació Infantil 4 i 5 anys: Els alumnes s’inicien en l’aprenentatge de l’anglès de manera oral, amb una metodologia lúdica i comunicativa a traves de cançons, contes i activitats manuals relacionades amb els projectes que es porten a terme dins l’aula en primera llengua, sempre que sigui possible. Els alumnes realitzen 1 hora de classe setmanal en mig grup.

 Cicle Inicial: Els alumnes continuen el seu aprenentatge de la llengua Anglesa de manera Oral, i amb una metodologia bàsicament lúdica i comunicativa tot introduint el treball escrit a partir de 2n, de manera sistemàtica. Els alumnes realitzen 2 hores de Classe en grup classe i 1 hora en mig grup per tal de treballar l’expressió oral.

Cicle Mitjà: es fa especial èmfasis en la comprensió i expressió oral ampliant gradualment l’expressió i comprensió escrita sense deixar la metodologia lúdica i comunicativa ja iniciada. Els alumnes realitzen 2 hores de Classe en grup classe i 1 hora en mig grup per tal de treballar l’expressió oral. També porten a terme els tallers de plàstica en llengua anglesa.

Cicle Superior: D’acord amb la metodologia iniciada en els nivells anteriors es continuen treballant les quatre habilitats: Comprensió Oral, Comprensió Escrita, Expressió Oral, Expressió Escrita i introduïm l’estudi més formal de les estructures gramaticals de cara a facilitar el seu pas a l’etapa de Secundària. Els alumnes realitzen 2 hores de Classe en grup classe i 1 hora en mig grup per tal de treballar l’expressió oral. Impartim l’àrea de Ciències Socials i de plàstica en llengua anglesa.

Let’s go to the Theatre_2018-2019

Students from P4 to 6th classes went to the teatre. This is one of the learning activities include in our English programme.

P4 and P5 watched Little Red Riding Hood

          

                                                                                    FOTOS

1st, 2nd and 3rd classes,

FOTOS

4th, 5th and 6th calsses, Tommy and the Talent Thift

  

VIDEO                                                                     FOTOS

2017-2018_12th English Theatre Festival_Fotos_Vídeos

Gràcies a tots: alumnes, mestres, personal de l’escola i familiars!  Un curs més ho hem aconseguit i ja en portem 12!
Fotos:
      
Vídeos:
Ed. Infantil
        

                
Cicle Inicial
         

         

Cicle Mitjà

        
                
Cicle Superior
                
    … Llegeix més»