Activitats extraescolars

Activitats extraescolars ofertades per l’AFA

Documentació IMPRESCINDIBLE per a la inscripció:
.  Full d´inscripció omplert.
.  Autorització dels drets d´imatge.
.  Quota de l´AFA per família.
.  Full acceptació de les normes.
.  Fotocòpia del primer full de la llibreta de l‘entitat bancària.
.  Targeta sanitària.
.  2 fotografies de carnet.

Piscina
Divendres.

Poliesportiu
CICLE Inicial:  Dimarts i dijous 16:30 a 17:30h.

Futbol
Benjamí CICLE MITJÀ, Dimarts i dijous  de 16:30 a 17:30h.
Aleví CICLE SUPERIOR, Dimarts i dijous  de 17:30 a 18:30h.

Bàsquet

Dilluns i dimecres  de 16:30 a 17:30h.

Robòca

Divendres  de 16:30 a 17:30h.

Ball

Dimarts i Dijous 16:30 a 17:30h.