Escolta’m

Tutoria personalitzada

El projecte Escolta’m es fonamenta en una relació tutorial basada en la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa; la mirada capacitadora i la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de tots els alumnes del grup-classe, sense exclusió.