Emprenedoria

L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

Es tracta de fomentar l’esperit emprenedor perquè els alumnes adquireixin els coneixements necessaris per estar preparats per al futur en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. Formar-los a partir de l’educació impulsant actituds i capacitats emprenedores que implica passar d’un sistema educatiu tradicional a un enfocament més actiu i creatiu que prepara als joves a confiar en les seves pròpies capacitats.

L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

Es tracta de fomentar l’esperit emprenedor perquè els alumnes adquireixin els coneixements necessaris per estar preparats per al futur en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. Formar-los a partir de l’educació impulsant actituds i capacitats emprenedores que implica passar d’un sistema educatiu tradicional a un enfocament més actiu i creatiu que prepara als joves a confiar en les seves pròpies capacitats.