Història

L’escola va començar l’any 1972, amb alumnes d’EI de 5 anys, amb l’edifici encara sense acabar.

Les dècades de 1970 i 1980 són les de consolidació del barri, les que creen el barri tal i com el coneixem avui en  dia, l’escola va anar creixent amb el barri.

Des de la seva creació l’escola ha fluctuat en la matrícula, en funció dels diferents moviments migratoris de la població, sent algunes promocions d’alumne de dues línies i altres d’una línia.

El curs 2016/2017 iniciem l’agrupament internivell de l’alumnat de 3 i 4 anys que actualment s’estén des dels 3 als 8 anys, tenint dos grups d’alumnes de 3 a 5 anys i dos grups d’alumnes de 6 a 8 anys. La resta de grups són homogenis pel que fa a l’edat.

El centre es caracteritza per aplicar diverses metodologies i estratègies de treball donat resposta a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i interessos de l’alumnat.