Laboratori Matemàtic

El camí de l’adquisició del llenguatge matemàtic va des de la manipulació a l’abstracció. En el treball de les matemàtiques busquem que els infants trobin Unes matemàtiques útils per la vida. Que siguin com un joc mental que fa madurar el pensament i que ensenyin l’infant a dominar moltes coses. I que el facin estar tranquil i content, no pas patir. Tal com en diu la ens diu la pedagoga Maria Antònia Canals.