Biblioteca

La Biblioteca de l’escola s’apropa a tots vosaltres d’una manera activa i participativa i quina millor manera que aprofitant les noves tecnologies. Tenim moltes ganes de compartir amb tots vosaltres nens i nenes, pares i mares, mestres, i monitors, tot allò que giri al voltant dels llibres.

La biblioteca de l’escola és:

un espai educatiu i dinàmic.

un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat a tota la comunitat educativa.

un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.

un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives.

un element clau per l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

un lloc acollidor on els infants se senten a gust.

Els usuaris podeu accedir per triar llibres de préstec personal, fer consultes, deures, llegir,….

Pla d’impuls de la lectura

Lectura diària a Educació Infantil i Cicle Inicial i lectura en veu alta per part dels professors.

Estona de Biblioteca setmanal a tots els nivell, per potenciar el gust per la lectura.