Primària

L’alumnat de Primària s’agrupa en dos subgrups: mitjans i grans

El projecte internivell va creixent.

Actualment els alumnes de 1r a 3r habitualment treballen junts. Respectant les etapes evolutives, en diferents moments de la setmana, es treballa en agrupaments flexibles.

Els alumnes més grans de mitjans, 3r, treballen per projectes amb els alumnes més petits dels grans, 4t.

Els alumnes de 6è són padrins digitals dels alumnes més petits del mitjans 1r i 2n.