Anglès

L’interès del projecte està en millorar la comprensió i expressió oral de la llengua anglesa des de P3 fins a 6è i la comprensió i expressió escrita a cicle superior, facilitar als nostres alumnes situacions d’immersió en llengua anglesa en contextos reals d’ús.

El coneixement de la llengua anglesa per als més petits es planteja a partir del joc, l’experimentació, els contes, l’escolta i la música. Fer viure la llengua per tal que els nens i nenes prenguin contacte amb aquesta, i es creïn petits espais comunicatius, on es puguin expressar cada vegada més, idees i sentiments. D’aquesta manera prenen consciència que l’anglès és una eina de comunicació que els pot fer servei per aprendre i descobrir més enllà de l’escola.