Racons

L’alumne construeix el seu propi aprenentatge: investiga, prova, modifica, construeix, explica, inventa…

L’organització de grups és natural, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda mútua, i on els infants més madurs serveixin de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persona.

La funció del mestre és fer de guia, d’organitzador, de mediador que facilita el procés.