CROMA

Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia

Amb aquest programa es busca implicar als estudiants de la UAB què acompanyin i donin suport educatiu i afectiu a infants de primària.

Amb l’acompanyament i el suport d’estudiants universitaris, es fomenta la motivació i s’afavoreix una actitud positiva vers l’estudi dels infants que hi participen. S’estableix un vincle entre infant i voluntari/ària que fa que els nens/es s’identifiquin i els vegin com a referents propers en qui es poden projectar, la qual cosa n’afavoreix l’autoestima i obre noves opcions de futur, educatives, laborals i de participació social.