Treball internivell

Aquesta iniciativa engloba tota la jornada escolar, arrenca a educació infantil i actualment s’estén fins a tercer.

El projecte es porta a terme en grups reduïts propiciant fer avançar l’alumne des d’allà on està, personalitza l’ensenyament, facilita l’acceptació de l’altre entre nens i nenes i exercita valors positius.

L’objectiu és educar persones amb un projecte vital, capaces de conduir la seva vida en el present i en el futur, assentant les bases que els serviran per desenvolupar les intel·ligències que permeten rebre informació de l’entorn, analitzar-la i convertir-la en aprenentatge i coneixement.