Grans

METODOLOGIES I APRENENTATGES

L’aprenentatge de les llengües i les matemàtiques es porta a terme en grups desdoblats, reduint la ràtio professorat-alumnat. El treball per projectes i cinema es desenvolupa en dos professors dins l’aula facilitant l’acompanyament i guiatge dels diferents grups de treball que es formen a l’aula.

Coneixement i interacció amb el món físic i competència social i ciutadana a partir del treball per projectes, l’emprenedoria, missió alba i recerkids.

Treball de la competència matemàtica a partir de materials manipulatius.

Llenguatge de programació amb Scratch.

Aprenentatge de les llengües catalana, castellana, anglesa i alemanya.

Espais de conversa en les diferents llengües.

Treball de la lectura i l’escriptura des d’un enfocament constructivista potenciant el gust i l’hàbit lector.

Treball de destreses bàsiques per desenvolupar la comprensió lectora.

Teatre a 4t, representació d’una obra de teatre per Sant Jordi.

Biblioteca.

Cinema.

Educació Física i Educació artística (música i plàstica).

Tutoria personalitzada, Escolta’m.