Una cop has après a llegir, seràs lliure per sempre (Frederick Douglass)