Llibres de text i material escolar

Aquí podeu trobar el llistat de material escolar que l’alumnat necessitarà per al nivell educatiu corresponent.

Programa de reutilització de llibres.
El curs 2008-09 el centre endegà un projecte de reutilització de llibres amb els objectius que es detallen a continuació:

Desenvolupar activitats de  treball cooperatiu al centre que afectin tota la comunitat educativa.

Potenciar valors com el consum responsable en una societat sostenible, la solidaritat, la cooperació i el saber compartir.

Abaratir la despesa econòmica de les famílies pel que fa a  llibres de text.

Afavorir l’equitat facilitant l’accés als llibres a alumnat en situacions socials desafavorides que no sempre es poden cobrir amb beques i/o ajudes de fons socials.
Segons el valor del lot de llibres reutilitzats, totes les famílies que s’acullin al pla caldrà que fan l’aportació que es detalla a continuació en concepte d’ús i desgast (aproximadament un 15%).