Oferta educativa

A la nostra escola podeu cursar estudis d’Educació Infantil i Primària.

També acollim alumnat en pràctiques dels graus de mestre/a, TEI, entre altres.