La societat actual ha sofert i està sofrint una profunda transformació de la qual l’escola no se’n pot desmarcar. Escola Nova 21 és un projecte apadrinat pel centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa que té per finalitat promoure una iniciativa d’alt impacte per a aconseguir una onada de canvi que transformi el sistema educatiu català, cap a un model centrat en l’aprenentatge significatiu i en el desenvolupament de competències per al s21. Es tracta d’un programa que pretén acompanyar a aquells centres educatius que tenen voluntat de repensar i transformar el seu model educatiu cap a un model que respongui millor a les necessitats educatives actuals.

http://www.fbofill.cat/escola-nova-alianca-un-sistema-educatiu-avancat