Per tal d’afavorit l’equitat entre el nostre alumnat l’escola disposa:

 • Ajudes per a l’adquisició de material escolar de l’Ajuntament de Flix.
  Fruit d’un conveni amb l’Ajuntament de Flix l’escola disposa de 600€ destinats a l’adquisició de material escolar. La quantia de l’ajut està condicionat al nombre de peticions, a tenir o no tenir ajut del Consell Comarcal, així com del percentatge d’aquest ajut.
 • Ajudes per a menjador escolar del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
  Un cop convocades l’escola ho comunica a les famílies interessades i col·labora en la seva tramitació.
 • Ajuts per a sortides de l’AMPA de l’escola.
  L’escola disposa d’una bossa de diners variable (anualment depèn d’aportacions totalment voluntàries a banda del recursos propis de l’entitat) destinats a que les dificultats econòmiques de les famílies no impedeixin que els seus fills i filles puguin fer les sortides programades per l’escola al llarg del curs.
  Fora de casos excepcionals acompanyats d’informe social de l’EAP, per gaudir de l’ajut cal tenir algun tipus d’ajut oficial (Departament, Consell Comarcal), abonar un mínim 20% del total de l’activitat, la resta, el 80%, depèn de varis condicionats: assistir a les reunions, ser família nombrosa o monoparental…
  La sol·licitud d’aquest ajut es fa mitjançant document oficial de l’escola.
 • Ajuts per la realització d’activitats extraescolars.
  Actualment escola, AMPA i Ajuntament estan treballant per tal de facilitat ajuts econòmics a aquell alumnat que les dificultats econòmiques familiars dificultin la pràctica de l’esport extraescolar gestionat per l’AMPA.
 • Préstec d’ordinadors.
  Per tal que tothom pugui realitzar deures que requereixen de l’ús d’ordinador, l’escola en disposa per deixar-los sota el compromís de tenir un bon rendiment escolar i fer-ne un ús didàctic.
 • Acord amb la Biblioteca Municipal.
  L’escola té un acord amb la Biblioteca Municipal per tal que l’alumnat que no disposa d’ordinador a casa o bé si en té no disposa de connexió a internet, pugui disposar gratuïtament dels seus ordinadors per a la realització de tasques escolars sota demanda expressa de la mestra tutora o del mestre tutor.
 • Programa de reutilització de llibres.
  El curs 2008-09 el centre endegà un projecte de reutilització de llibres amb els objectius que es detallen a continuació:

  Desenvolupar activitats de  treball cooperatiu al centre que afectin tota la comunitat educativa.
  Potenciar valors com el consum responsable en una societat sostenible, la solidaritat, la cooperació i el saber compartir.
  Abaratir la despesa econòmica de les famílies pel que fa a  llibres de text.
  Afavorir l’equitat facilitant l’accés als llibres a alumnat en situacions socials desafavorides que no sempre es poden cobrir amb beques i/o ajudes de fons socials.
  Segons el valor del lot de llibres reutilitzats, totes les famílies que s’acullin al pla caldrà que fan l’aportació que es detalla a continuació en concepte d’ús i desgast (aproximadament un 15%).

Tramitació d’ajuts per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

Benvolgudes famílies,
Ja han sortit publicades les bases pels:
Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
Modalitats dels ajuts:

 • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu… Llegeix més»

Tramitació de les beques per llibres i material escolar curs 2020-21

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem l’enllaç a les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres en el curs 2020/2021.
http://www.riberaebre.org/serveis/ajuts-i-subvencions/
Les famílies trametran les sol·licituds individuals degudament emplenades i amb tota la documentació necessària dins del… Llegeix més»

Beques Menjador i Transport Escolar

Benvolgudes famílies,
Us escrivim per comunicar-vos que les bases de l’ajut de transport, menjador escolar i  la sol·licitud ho trobareu a la web del Consell Comarcal a l’apartat Ajuts i subvencions.
Recordatori: El termini de presentació al Consell Comarcal és fins al dia 10/06/2020 (Transport) i 18/06/2020 (Menjador) fins a… Llegeix més»