Història

1842. Domingo Agustín, nom del primer mestre que tenim constància de Flix. Va prendre possessió de la plaça de l’escola pública elemental dels nens el mes de maig.
1844. Flix, 1937 habitants i 416 veïns. A l’escola que era dotada amb 3,200 rals, hi assistien uns 100 alumnes.
1845, setembre. Pren possessió com a propietari de la plaça pública dels nens de Flix Ramon Cabré Pagés. Plaça que ocuparà fins el 1873, any de l’inici de la el III guerra carlina.
1846. El 25 de gener neix a Flix Lluís Adell Pepió. El 1886 quan havia complert el 40 anys va prendre possessió com a mestre interí de la plaça de Gandesa (Terra Alta), el 1898, també com a interí. ocuparia la plaça de la Morera de Montsant (Priorat). La darrera informació que tenim és el seu nomenament el 1898 a l’escola de Passanant (Conca de Barberà) on hi estigué fins l’abril del 1900.
1857. S’aprova la “Ley Moyano”, llei educativa que declarava obligatòria l’ensenyament des dels 6 fins els 9 anys, i gratuïta per als que no poguessin pagar l’escola. En la pràctica depenien de la iniciativa dels ajuntaments o de la iniciativa privada.. Aquesta llei d’educació seria derogada per “la Ley General de Educación” de l’any 1970, coneguda per l’EGB, el BUP i el COU.
1858. Francisca Segarra, és la primera mestra de l’escola pública elemental de nenes que tenim constància. Aquell curs tingué 50 alumnes matriculades. Ocupà la plaça el febrer de 1858. Els nens matriculats eren 60.
1859. Antonia López Girón és nomenada mestra de les nenes de Flix el més d’agost de 1859. Ho serà fins la seua mort l’any 1901, amb 42 anys i 10 mesos de servei docent. Mare del que fou alcalde durant la dictadura de Primo de Rivera, Manuel Alabart López Girón.
1864. Hi havia 132 matriculats a l’escola dels nens. 40 menors de 6 anys, 49 de 6 a 10 anys, i 37 majors de 10 anys. L’assistència regular era de 70 alumnes, és adir hi havia un absentisme del 42,63 per cent.
A l’escola de les nenes, n’hi havia 94 de matriculades. 16 menors de 6 anys, 68 entre els 6 i 10 anys, i 10 majors de 10 anys. L’assistència era del 100 per cent.(Informe d’una visita d’inspecció).
1870. Neix a Flix Benet Bagés Galcerán. Inicià la seva formació a l’Escola Normal de València el 1889 com alumne lliure, acabant els estudis a Tarragona el 1893. La primera destinació va ser a Flix el 1895 com a substitut de Francisco Vitòria. Estada a l’escola de Flix fins el 1897. Altres destinacions a Vilanova d’Alpicat (Segrià), Centelles (Osona). Els 1910 seria nomenat mestre propietari de l’escola d’Agramunt (Urgell), el 1915 faria de mestre a Sant Pere de Torelló (Osona).
1875. 20 de gener. Provisió de la plaça de mestre de Flix per 975 pta.
1876. Després de la 3 Guerra Carlista consten com a mestres de Flix: Joan Baptista Cugat i Serrano i Antonia López Girón. Flix tenia 1914 habitants.
1878. Baptista Cugat Serrano, mestre d’escola, consta com “maestro de instrucción pública”. Ocuparà la plaça de Flix durant 4 anys i 2 mesos, fins el 1880.
1881. Isidre Cugat Serrano ocupa la plaça com a interí.
1883. Flix comptava amb 1914 habitants i 716 cases, 422 formen el nucli urbà. Tenia unes escoles per a 130 nens i nenes. Mestre titular, Juan Just Borràs.
1 de maig. S’instal•len les monges de l’ordre de la Consolació a Flix a fi d’obrir un col•legi de primera ensenyança per a nenes i classe de pàrvuls de nens i nenes. L’any 1968 abandonaran la població.
1884 – 1891, Ocupa la plaça de les escoles en propietat Francisco Victoria Lucia, 13 anys i 3 mesos de servei.
1896. Els curs 1896-1897 ocupará la plaça de manera interina, Benet Bagés Galcerán.
1897. El mestre nascut a Reus Enric Grau Fontseré (1877-1946), l’agost de 1897 serà el nou mestre de nens de l’escola pública substituint Benet Bagés Galcerá. Previament, Enric Grau havia estat el 1894 mestre interí de la Casa de Beneficiència de la seva ciutat natal. Antònia Girón ocupava la plaça de les nenes des de l’any 1859. El seu sou reconegut al “Boletin Oficial de la Provincia” era de 206, 25 pta. al trimestre. Flix tenia 2257 habitants.
24 de juliol. El Diari de Tarragona esmenta que el tribunal d’oposicions a vacants en escoles públiques, amb el número 18, ha concedit la vacant de Flix a don Enrique Grau Fontseré.
1901. El juny d’aquest anys figura com a mestra Ramona Aubà Echave, qui ocuparà de manera interina la plaça després de la sobtada mort de la titular, Antonia López Girón. Serà la mestra de les nenes el curs 1901-1902.
1902. 1 d’octubre. Angeles Arraez Amillano nova mestra provisional de les nenes.
Octubre. L’ajuntament subvenciona amb 90 ptas any a les Germanes de la Consolació a canvi d’admetre aquestes gratuitament a la classe de pàrvuls a 10 nens/es pobres que designi l’ajuntament.
1903. Olímpia Baigés Miró, ocupa la plaça de les nenes en propietat fins
l’abril de 1914.
1906. 7 de novembre. Es tanquen les escoles per l’epidèmia de la xarampió.
1915. Gener, la revista “Magisterio Español” del 30 de gener informa del trasllat a Flix des d’Escatrón de la mestra Feliciana Balaguer Palacian.
Octubre. Comencen les classes de primària a nou edifici situat al carrer de les Escoles, l’edifici ha estat projectat per l’arquitecte alemany Paul Müller. El mestre Enric Grau Fontseré fou el primer director.
30 de desembre: La Vanguardia. Amb motiu dels actes de benedicció de les noves escoles, el poble anomena fill adoptiu de Flix al director de la Fàbrica Wilhelm Müller
“Solemnes y commovedores han resultado los actos celebrados con motivo de la bendición de las nuevas escuelas graduadas; de la entrega del pergamino nombrando hijo adoptivo de Flix al digno e ilustrado director de la “Sociedad Electroquímica de Flix”, doctor Muller, y de la celebración por primera vez en esta villa, de la fiesta del árbol…
Una niña de la escuela nacional leyó un discurso de la maestra doña Feliciana Balaguer agradeciendo lo mucho que habían hecho el Ayuntamiento y el director de la “Sociedad Electroquímica” en pro de la cultura de los niños y rogando una beneficio igual para las niñas. Un niño de la escuela nacional leyó unos versos de su maestro don Enrique Grau….”
1916. 27 de febrer. És nomenat mestre de Flix “Don José Coll”.
1 de març. El departament d’Ensenyament accepta la petició de la mestra Feliciana Balaguer de realitzar a l’escola i de manera gratuïta classes als adults.
27 de març Text manuscrit d’Enric Grau Fontseré.

Pere Muñoz Hernández