Històric de projectes

Àrea del Coneixement del Medi Social i Naturals

Projecte 6/12

Descripció: Projecte basat en l’aprenentatge de les ciències naturals a partir d’ un mètode experimental i inductiu que s’inicia en el treball dels processos científics d’observació, descripció i classificació, aplicats als objectes, als materials dels quals estan fets, en l’àmbit del món físic i als organismes (plantes i animals). Aquests processos bàsics són aplicats a quatre camps de la ciència: El món físic, Ciència de la Terra, Món biològic i Ciència de la salut.
Etapa : Primària.
Curs d’inici: 1985-86.

Àrea de la Llengua i Literatura  Catalana

Lectura eficaç

Descripció: Aplicant un seguit d’exercicis periòdicament es preté millorar l’eficàcia lectora de l’alumnat.
Nivell: Cicle mitjà i cicle superior.
Curs d’inici: 198?-8?.
Mes informació: Ferran Albiac Viñolas (falbiac@xtec.cat)

Fem ràdio

Descripció: Enregistrem amb els ordinadors activitats d’expressió oral amb les quals muntem un programa d’uns 15 minuts de durada i periodicitat mensual, de novembre a juny, que emet Ràdio Flix (l’emissora local) dos cops cada segona setmana de més, a més, es pot escoltar en qualsevol moment des de la pàgina web del nostre centre, degut al tancament del servidor de l’XTEC, actualment continuem fent el programa, però sense penjar-lo a la xarxa.
Etapes: Educació Infantil i Primària.
Curs d’inici: 2004-05.
Més informació: Óscar Bosch Pujol (obosch1@xtec.cat) i Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat).

Punt Edu

Descripció: Projecte que pretén bastir el centre d’una bateria d’activitats que animin a la lectura.
Nivell: Educació Infantil i Primària.
Curs d’inici: 2005-06.

Àrea de la Llengua Estrangera

Projecte Orator 1: Millora de la qualitat de l’ensenyament de la llengua estrangera a CM i CS.

Descripció: Projecte que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres creant l’aula de llengua estrangera i fent desdoblaments.
Nivell: Cicle mitjà i cicle superior.
Durada: 1999-00 i 2000-01.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte Orator 2: “Cartoon Project”

Descripció: Projecte que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres a cicle inicial.
Nivell: Cicle inicial.
Durada: 2002-03 i 2003-04.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Pla estratègic “L’aprenentatge de l’anglès i les ja no tan noves tecnologies”

Descripció: Pla que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres.
Etapa: Primària.
Durada: 2004-08.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat)

Pla experimental de Llengües Estrangeres 1: “English Everywhere”.

Descripció: Pla que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres impartint classes d’altres assignatures en anglès (AICLE).
Etapa: Primària.
Durada: 2006-09.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat)

Pla experimental de Llengües Estrangeres 2: “Improving oral English with podcast and radio”.

Descripció: Pla que pretén millorar la producció oral utilitzant la tècnica de podcasting. Es tracta d’aprofitar els recursos multimèdia del centre com són els blocs de cicle i el programa mensual de ràdio.
Etapa: Primària.
Durada: 2009-12.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat)

GEP (Grup d’experimèntació per al plurilingüísme)

Descripció: Pla que pretén consolidar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres augmentant el nombre de classes impartides d’altres assignatures en anglès (AICLE).
Etapa: Primària.
Durada: 2014-2016.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat).

Àrea de Matemàtiques

Projecte càlcul global (El Quinzet)

Descripció: Aquest projecte consisteix en una nova metodologia del tractament del càlcul global a partir de la proposta sistemàtica de sèries de col·leccions de cinc problemes de càlcul mental, que l’educador/a proposa a la classe dos cops a la setmana, com a mínim, i d’unes proves diagnòstic que permeten avaluar el procés d’aprenentatge i maduració dels alumnes.
Nivell: Educació infantil i Primària.
Curs d’inici: 2002-03.
Més informació: Sebastià Mora Masot. (smora@xtec.cat).

Projectes  interdisciplinars

Projecte COMENIUS: Com viuen els nostres veïns?

Descripció: Projecte europeu.
Nivell: Educació infantil i primària.
Rol: Centre coordinador.
Curs d’inici: 1997-98.
Curs de finalització: 1999-00.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec,cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte COMENIUS: Do you speak English?

Descripció: Projecte europeu.
Nivell: Cicle mitjà i superior.
Rol: Centre coordinador.
Curs d’inici:2001-02.
Curs de finalització: 2003-04.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte SEED

Descripció: Col·laboració amb l’escola noruega “Elvebakken prymary school” de Alta, per tal de tenir una interrelació social i cultural entre les dos escoles per tal d’entendre millor com viuen la gent de diferents parts d’Europa. El que s’intenta és que cadascú expliqui i mostri aspectes rellevants del seu entorn proper, fent servir com a mitjà de comunicació el programa anomenat LMS (Learning Management System).
Nivell educatiu: 32 alumnes de 6è (2n CS) de Flix i 31 alumnes de 6è D de Alta.
Curs: 2003-04.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat) i Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat).

Projecte IATIC (Projecte experimental d’integració avançada de les TIC a l’aprenentatge)

Descripció: El projecte pretén aconseguir en 3 cursos desenvolupar un 30% del currículum escolar amb suport de les TIC.
Etapes: Infantil i primària.
Curs d’inici:2004-05.
Curs de finalització: 2007-08.
Més informació: Óscar Bosc Pujol (obosch1@xtec.cat), Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat) , Sebastià Mora Masot (smora@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

PAC07 (Projecte d’autonomia de centre)

Descripció: Millora dels resultats educatius promovent l’aplicació de les TIC a les diferents àrees curriculars.
Etapes: Infantil i primària.
Millora de la cohesió social afavorint la comunicació i relació amb la comunitat educativa.
Curs d’inici:2007-08.
Curs de finalització: 2011-12.
Més informació: Óscar Bosc Pujol (obosch1@xtec.cat), Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat) i i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte Educat 1×1

Descripció: Introducció de l’ús de notebooks a l’aula.
Etapes: Primària, segon de cicle superior.
Durada:2010-11.
Més informació: Sebastià Mora Masot (smora@xtec.cat), Yolanda Larrosa Munuera (ylarrosa@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte Educat 2.0

Descripció: Consolidació de l’ús de notebooks a l’aula.
Etapes: Primària, cicle superior.
Durada : 2011-12.
Més informació: Sebastià Mora Masot (smora@xtec.cat), Yolanda Larrosa Munuera (ylarrosa@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Acords de coresponsabilitat 1

Descripció: Millora dels resultats educatius i de la cohesió social.
Etapes: Infantil i Primària.
Durada : 2012-14.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat), Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat) i Óscar Bosch Pujol (obosch1@xtec.cat).

Acords de coresponsabilitat 2

Descripció: Millora dels resultats educatius i de la cohesió social.
Etapes: Infantil i Primària.
Durada : 2014-18.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat), Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat) i Óscar Bosch Pujol (obosch1@xtec.cat).

Projecte favela: Making Friends

Descripció: Intercanvi d’activitats, sensacions i experiències amb una escola de la Favela Rocinha de Rio de Janeiro.
Etapes: 2CS Primària.
Durada : 2017-18
Més informació: Remei Joseantonio Buenavista (rjose@xtec.cat) o al mateix web.