Històric de projectes

Àrea del Coneixement del Medi Social i Naturals

Projecte 6/12

Descripció: Projecte basat en l’aprenentatge de les ciències naturals a partir d’ un mètode experimental i inductiu que s’inicia en el treball dels processos científics d’observació, descripció i classificació, aplicats als objectes, als materials dels quals estan fets, en l’àmbit del món físic i als organismes (plantes i animals). Aquests processos bàsics són aplicats a quatre camps de la ciència: El món físic, Ciència de la Terra, Món biològic i Ciència de la salut.
Etapa : Primària.
Curs d’inici: 1985-86.

Àrea de la Llengua i Literatura  Catalana

Lectura eficaç

Descripció: Aplicant un seguit d’exercicis periòdicament es preté millorar l’eficàcia lectora de l’alumnat.
Nivell: Cicle mitjà i cicle superior.
Curs d’inici: 198?-8?.
Mes informació: Ferran Albiac Viñolas (falbiac@xtec.cat)

Fem ràdio

Descripció: Enregistrem amb els ordinadors activitats d’expressió oral amb les quals muntem un programa d’uns 15 minuts de durada i periodicitat mensual, de novembre a juny, que emet Ràdio Flix (l’emissora local) dos cops cada segona setmana de més, a més, es pot escoltar en qualsevol moment des de la pàgina web del nostre centre, degut al tancament del servidor de l’XTEC, actualment continuem fent el programa, però sense penjar-lo a la xarxa.
Etapes: Educació Infantil i Primària.
Curs d’inici: 2004-05.
Més informació: Óscar Bosch Pujol (obosch1@xtec.cat) i Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat).

Punt Edu

Descripció: Projecte que pretén bastir el centre d’una bateria d’activitats que animin a la lectura.
Nivell: Educació Infantil i Primària.
Curs d’inici: 2005-06.

Àrea de la Llengua Estrangera

Projecte Orator 1: Millora de la qualitat de l’ensenyament de la llengua estrangera a CM i CS.

Descripció: Projecte que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres creant l’aula de llengua estrangera i fent desdoblaments.
Nivell: Cicle mitjà i cicle superior.
Durada: 1999-00 i 2000-01.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte Orator 2: “Cartoon Project”

Descripció: Projecte que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres a cicle inicial.
Nivell: Cicle inicial.
Durada: 2002-03 i 2003-04.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Pla estratègic “L’aprenentatge de l’anglès i les ja no tan noves tecnologies”

Descripció: Pla que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres.
Etapa: Primària.
Durada: 2004-08.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat)

Pla experimental de Llengües Estrangeres 1: “English Everywhere”.

Descripció: Pla que pretén impulsar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres impartint classes d’altres assignatures en anglès (AICLE).
Etapa: Primària.
Durada: 2006-09.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat)

Pla experimental de Llengües Estrangeres 2: “Improving oral English with podcast and radio”.

Descripció: Pla que pretén millorar la producció oral utilitzant la tècnica de podcasting. Es tracta d’aprofitar els recursos multimèdia del centre com són els blocs de cicle i el programa mensual de ràdio.
Etapa: Primària.
Durada: 2009-12.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat)

GEP (Grup d’experimèntació per al plurilingüísme)

Descripció: Pla que pretén consolidar la millora de l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres augmentant el nombre de classes impartides d’altres assignatures en anglès (AICLE).
Etapa: Primària.
Durada: 2014-2016.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat), Rosa Roma Roma (rroma2@xtec.cat).

Àrea de Matemàtiques

Projecte càlcul global (El Quinzet)

Descripció: Aquest projecte consisteix en una nova metodologia del tractament del càlcul global a partir de la proposta sistemàtica de sèries de col·leccions de cinc problemes de càlcul mental, que l’educador/a proposa a la classe dos cops a la setmana, com a mínim, i d’unes proves diagnòstic que permeten avaluar el procés d’aprenentatge i maduració dels alumnes.
Nivell: Educació infantil i Primària.
Curs d’inici: 2002-03.
Més informació: Sebastià Mora Masot. (smora@xtec.cat).

Projectes  interdisciplinars

Projecte COMENIUS: Com viuen els nostres veïns?

Descripció: Projecte europeu.
Nivell: Educació infantil i primària.
Rol: Centre coordinador.
Curs d’inici: 1997-98.
Curs de finalització: 1999-00.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec,cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte COMENIUS: Do you speak English?

Descripció: Projecte europeu.
Nivell: Cicle mitjà i superior.
Rol: Centre coordinador.
Curs d’inici:2001-02.
Curs de finalització: 2003-04.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte SEED

Descripció: Col·laboració amb l’escola noruega “Elvebakken prymary school” de Alta, per tal de tenir una interrelació social i cultural entre les dos escoles per tal d’entendre millor com viuen la gent de diferents parts d’Europa. El que s’intenta és que cadascú expliqui i mostri aspectes rellevants del seu entorn proper, fent servir com a mitjà de comunicació el programa anomenat LMS (Learning Management System).
Nivell educatiu: 32 alumnes de 6è (2n CS) de Flix i 31 alumnes de 6è D de Alta.
Curs: 2003-04.
Més informació: Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat) i Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat).

Projecte IATIC (Projecte experimental d’integració avançada de les TIC a l’aprenentatge)

Descripció: El projecte pretén aconseguir en 3 cursos desenvolupar un 30% del currículum escolar amb suport de les TIC.
Etapes: Infantil i primària.
Curs d’inici:2004-05.
Curs de finalització: 2007-08.
Més informació: Óscar Bosc Pujol (obosch1@xtec.cat), Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat) , Sebastià Mora Masot (smora@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

PAC07 (Projecte d’autonomia de centre)

Descripció: Millora dels resultats educatius promovent l’aplicació de les TIC a les diferents àrees curriculars.
Etapes: Infantil i primària.
Millora de la cohesió social afavorint la comunicació i relació amb la comunitat educativa.
Curs d’inici:2007-08.
Curs de finalització: 2011-12.
Més informació: Óscar Bosc Pujol (obosch1@xtec.cat), Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat) i i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte Educat 1×1

Descripció: Introducció de l’ús de notebooks a l’aula.
Etapes: Primària, segon de cicle superior.
Durada:2010-11.
Més informació: Sebastià Mora Masot (smora@xtec.cat), Yolanda Larrosa Munuera (ylarrosa@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Projecte Educat 2.0

Descripció: Consolidació de l’ús de notebooks a l’aula.
Etapes: Primària, cicle superior.
Durada : 2011-12.
Més informació: Sebastià Mora Masot (smora@xtec.cat), Yolanda Larrosa Munuera (ylarrosa@xtec.cat) i Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat).

Acords de coresponsabilitat 1

Descripció: Millora dels resultats educatius i de la cohesió social.
Etapes: Infantil i Primària.
Durada : 2012-14.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat), Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat) i Óscar Bosch Pujol (obosch1@xtec.cat).

Acords de coresponsabilitat 2

Descripció: Millora dels resultats educatius i de la cohesió social.
Etapes: Infantil i Primària.
Durada : 2014-18.
Més informació: Joan-Ramon Ferrús Terré (jferrus@xtec.cat), Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat) i Óscar Bosch Pujol (obosch1@xtec.cat).

Projecte favela: Making Friends

Descripció: Intercanvi d’activitats, sensacions i experiències amb una escola de la Favela Rocinha de Rio de Janeiro.
Etapes: 2CS Primària.
Durada : 2017-18
Més informació: Remei Joseantonio Buenavista (rjose@xtec.cat) o al mateix web.

Projecte Apilo

Descripció: Ens hem mobilitzat i hem creat un pla per recollir les piles esgotades de totes les cases i comerços del nostre poble, Flix, per tal de podrem localitzar, recollir i enviar totes les piles al Planeta Reciclatge. Es van aconseguir 235 kg.
Etapes: CM
Durada: 2017-18
Més informació: Miquel Segura (msegur72@xtec.cat)

Projecte IoT

Descripció: Dins del Proyecto Escuela de l’empresa de telecomunicacions CISCO SYSTEMS, els alumnes de CS en grups cooperatius es distribueixen unes funcions com si fossin una empresa que ha de crear un dispositiu connectat a internet per a facilitar-nos la vida.
Etapes: CS
Durada: 2018-19
Més informació: Remei Joseantonio (rjose@xtec.cat)