Racons de llengua i mates

Tota l’escola fa al llarg de la setmana sessions  de racons de matemàtiques i de llengua. En aquests racons, es fan propostes metodològiques diferents, on l’alumnat pren un protagonisme destacat. Hi ha diversificació de materials que recullen continguts curriculars i són els infants els que participen lliurament dels racons que li interessen.  

Aquests tipus de metodologies més obertes i participatives, fan que l’alumnat sigui molt actiu en el seu procés d’aprenentatge. Adquireixen valors i competències tals com:  autonomia, iniciativa personal, resolució de conflictes, companyerisme, aprendre a aprendre, millora de les relacions socials, etc.

En aquests tipus de racons, la ràtio alumnat/mestra baixa perquè sempre hi ha la presència d’un docent més. Igualment, pensem que és un proposta adient i fonamental pel treball de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge. En aquests tipus de metodologia, es pot aconseguir aprenentatge més significatiu i invidual per aquells alumnes que ho necessitin. Igualment, ajuda a que cada nen/a segueixi el seu propi camí d’aprenentatge.   

Els racons de llengua i matemàtiques són recursos universals que utilitzem per afavorir l’atenció a la diversitat.