Treball globalitzat “Investiguem”

Una de les tasques principals de l’escola és ajudar al desenvolupament global de l’infant i cal considerar quin entorn escolar posem al seu abast, els hi oferim i proporcionem per tal que sigui el més ric possible.
Pensem que aquest entorn i marc de situacions viscudes, emocions, experiències…serà determinant en l’evolució de cada nen i nena.
És per això que valorem com a imprescindible fer una bona entrada a l’aula, on l’ acolliment de cada nen/a individualment amb la seva forma de mirar el món, sentir, conversar, preguntar, jugar…esdevingui el motor d’inici.
Hem de tenir en compte que a l’aula es produirà una trobada d’individualitats: interessos, idees prèvies, manera de conèixer o interpretar, necessitats, desitjos, curiositats properes i ganes de saber….
Aquestes individualitats juntes s’aniran entreteixint per crear una història de grup única, personal i irrepetible.
Volem crear una història comuna a les aules de mirar el món, de fer-nos preguntes per entendre l’entorn proper, de viure’l amb uns valors i experiències riques, d’interpretar els fets  que passen en el nostre món i d’anar-hi intervenint.
D’aquesta manera es crearà un món i una vida d’aula amb expectatives de créixer, d’aprendre de forma funcional i útil, d’anar creant coneixement.

La creativitat és una essència de l’ésser humà que ens ha portat al món que coneixem avui: el món dels avenços tecnològics, de les obres mestres del cinema, la literatura o la música, al descobriment de teories científiques revolucionàries, com la teoria de la Relativitat d’Albert Einsten.
Segons Walt Whitman pels infants, la vida és una aventura d’exploració on els nens aprenen creativament a resoldre els problemes que ells mateixos es plantegen: “En aquest sentit, cada nen reinventa el llenguatge, el caminar, l’amor. L’art és redescobert al gargot inicial d’un nen a qui ell anomena gos. L’escultura comença de nou quan un nen descobreix la delícia de modelar una mica d’argila en una forma que representa una serp. La llavor de la matemàtica apareix quan aquest mateix nen s’adona que l’argila amb forma de serp continua sent la mateixa quantitat d’argila que va començar a modelar. La història de la música es desplega en el moment en què un nen gaudeix per primera vegada al batre les palmes seguint un ritme”. Per a la psicòloga Teresa Amabile: “ La creativitat està en el nen, en el desig d’explorar, de provar, d’experimentar amb formes diferents d’utilitzar i mirar les coses. A mesura que creixen, els nens comencen a crear universos sencers de realitat en el seu joc”. En tot aquest procés, fer la pregunta encertada és de crucial importància per a la il·luminació creativa. Segons MacCready: “Una vegada que has formulat la pregunta, a la gent se li pot ocórrer les respostes. Però has de plantejar el desafiament apropiat”. Per aquesta raó, és molt important que els nens sàpiguen fer-se preguntes sense que ningú els hi plantegi què han de resoldre, que sàpiguen preguntar-se per tot allò que els envolta, que sàpiguen preparar la seva ment per qüestionar-ho tot.
Els adults, a diferència dels infants, tenim por d’explorar noves propostes, d’arriscar-nos; en
definitiva, de ser nens.
Com deia Albert Einstein:
“Una persona que mai va cometre un error mai provarà res de nou”