Padrins i fillols

Un lligam màgic que perdurarà al llarg de tota l’escolaritat.

A 3r es comença a ser padrí/madrina dels companys que acaben d’arribar a l’escola, P3. Aquesta relació es mantidrà en passar de curs. Per tant, sempre hi ha parelles de padrins/madrines-fillols /filloles entre P3 i 3r, P4-4t, P5-5è i 1r-6è amb les mateixes parelles, per la qual cosa la relació personal arribarà a ser molt estreta.
Quan els alumnes de 6è que marxaran de l’escola seran especialment acomiadats pels seus fillols, que ja estaran acabant 1r i per tant acabaran de tenir el rol de fillols.

El següent curs, 2n de primària, no són ni padrins ni fillols, és un curs de transició per ser padrí/na en arribar a 3r. Serà en aquest curs on faran la seva preparació per a esdevindre grans padrines i madrines; i a la vegada faran de reporters de les trobades que la resta de l’alumnat faci durant  el curs.

El nen o nena fillol/a: respecta, confia, creu, i aprèn del padrí, se sent protegit i acompanyat, amb algú de referència a l’edifici de primària, “el dels grans”. Igualment, els padrins mantenen el contacte amb l’etapa infantil a través dels vincles amb els fillols.
Les parelles padrí/fillol es conviden mútuament per compartir i ajudar-se en patis, festes, intercanvi de treballs i informacions treballades a les diferents àrees, lectures, exposicions, teatre, contes, jocs, berenars, espais,…

L’equip de mestres programa les trobades, acompanya, observa, reajusta,…i valora molt positivament aquesta línia transversal de treball.

És molt gratificant veure les activitats i valors que desenvolupen els nostres nens i nenes, també l’estima que sorgeix entre ells i elles que traspassa les parets i horari escolars, ja que fora de l’escola els vincles continuen existint i així ens ho fan saber les famílies.