Emprenedoria

La Cooperativa:

Quan els nostres alumnes arriben a 5è, l’inici de Cicle Superior, es troben amb un projecte molt interessant que consisteix en la creació d’una cooperativa.

Primer de tot han de saber què és i com funciona per després constituir-la i gestionar-la. La tasca no és gens fàcil, han de decidir com a grup classe moltes qüestions que fan que treballin de manera competencial i assolint uns compromisos i responsabilitat vers el grup: elecció del nom, elaboració i elecció del logo, constitució de la cooperativa, els estatuts, disseny dels prototips dels productes que elaboraran, …

L’Escola participa activament en el Programa de Cultura emprenedora de l’Escola. Un programa que ens ajuda a gestionar la nostra cooperativa i afavoreix la seva formalització.

La junta directiva (president/a, tresorer/a i secretari/ia) de la cooperativa està decidida democràticament, també han triat la resta de càrrecs importants per gestionar-la (control de qualitat, màrqueting, vendes, comercials, dissenyadors/es, publicistes, il·lustradors/es, bloggers, etc.). Dins d’una cooperativa, tothom té el mateix valor i tothom ha de treballar conjuntament. Aquest el gran èxit!

A mitjans de curs,  la junta directiva de cada cooperativa, com a representants,  tenen una recepció amb el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa i els hi fa entrega del CIF de la cooperativa. Serà així com podran començar a comercialitzar.

Els productes els elaboraran ells/es mateixos, a partir d’un estudi de mercat que dissenyen. Després fan propostes de vendes i d’aquestes es quedaran amb les més exitoses.

Durant les hores d’informàtica que fan a  la setmana, els alumnes elaborant amb gran esforç  un blog on pengen tota la informació relativa a les cooperatives.

 

A finals de curs, després de fer una bona producció (tot a mà) dels productes seleccionats, els posaran a la venda al Mercat del Mercadal dels dimecres i intentaran recollir els diners previstos.

 

Aquest projecte els ofereix molts aprenentatges: aprendre a decidir conjuntament, a treballar en grup, a resoldre situacions compromeses, a tenir iniciativa, a potenciar la creativitat, a treballar la competència digital, etc. És una de les propostes educatives més globals i competencial que tenim com a escola.

 

I la pregunta que us podeu fer és: I què faran amb els diners que recullin de la venda dels productes que decideixin fer????

 

Doncs el millor de tot: cada cooperativa decideix donar una gran part dels ingressos a una ONG o associació que ajuda a algun col·lectiu vulnerable.