Teatre

 

Cada curs escolar tots els nivells de l’escola treballen i representen una obra de teatre. Aquest és un treball competencial on es donen la mà de forma interdisplinar un munt d’aspectes de diverses àrees: literatura, expressió oral (intensitat, pronúncia, entonació) , expressió artística (elaboració de decorats, atrezzo,cançons, danses), educació en valors (cohesió de grup, autoestima, respecte,cooperació), educació física (expressió corporal i facial; moviment i coordinació espaial), etc,…

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb

altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Un dels trets d’identitat de la nostra escola diu literalment : “…, a tots els nivells de l’escola es treballarà cada any el Projecte del Teatre (on literatura, expressió plàstica, música, oralitat, valors, etc …es donen la mà de forma interdisciplinària).

Fem representacions convidant de públic a les famílies només al final de cicle en els cursos de primària (és a dir 2n, 4t i 6è). A la resta de cursos són els mateixos companys d’altres classes els qui fan de públic, i també hem convidat en ocasions a amics i amigues de l’escola d’Ed. Especial  Fàtima i de l’escola bressol Coloraines que venen a veure l’obra que representen els nens i nenes de P-5.

Les representacions es graven en video i s’exposen a la pàgina web del centre per a la seva divulgació. Als cursos de 2n, 4t i 6è les famílies poden assistir com a públic.