Hort escolar

HORT ESCOLAR AMB FUPAR

EDUCACIÓ INFANTIL

A l’escola creiem que la inclusió és un valor fonamental per a la vida i el creixement dels/es nostres alumnes.

Els/es alumnes de P4 i P5 realitzen de manera setmanal una activitat d’horticultura compartida amb persones amb discapacitat intel·lectual de la FUPAR (monitors de l’hort).

Cada activitat es divideix en dues parts:

Una primera part consisteix en l’experimentació directa a l’hort de l’escola fent diverses tasques  com: adobar, plantar, manteniment, regar, recol·lecta etc.

L’altra part es realitza a l’aula, on s’amplien els coneixements de les diferents hortalisses plantades a l’hort, mitjançant l’observació directa, tastet, activitats plàstiques, activitats de lecto-escriptura etc.

Cada alumne té durant tot el curs un monitor referent de la FUPAR que els orienta i els guia en les activitats tant de l’aula com de l’hort. També hi participen els Tutors de cada nivell, un/a Mestre/a de reforç i un Educador Social de la FUPAR.

Aquesta metodologia afavoreix que els infants adquireixin valors com la cooperació, l’ajuda mútua, el respecte i la tolerància.

També dóna un rol actiu a les persones amb discapacitat intel·lectual afavorint la plena inclusió.

Al final de curs de P5 i com a cloenda, hi ha una activitat oberta on les famílies també hi poden participar i així conèixer i empatitzar amb el projecte.