Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació en el control i la gestió del Centre. Hi són representats els diferents estaments que formen la comunitat educativa: professorat, personal d’administració i serveis, famílies, AFA  i Ajuntament.

El Consell Escolar s’organitza en diferents comissions mixtes entre pares i mares i mestres de l’escola.

Aquestes són: Comissió econòmica, comissió de convivència, comissió de menjador i comissió permanent.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Equip Directiu:

Donina Alfaro, Presidenta ;  Cristina Morales, Cap d’estudis i Eva Ordoño, Secretària.

Representants del professorat:

Vanesa Creus,  Gemma Bolde,  Esther Orús.

Representants families:

 Ester López, Beatriz Linares, Gemma Cama i  Carles Madrona.

Representant del personal de serveis:

Juan Valeriano Rodríguez

Representant designat de l’Ajuntament:

Palmira Domènech

Representant designat de l’AFA:

Laura Puertas

Representant del PAE:

Cristina Collado

Podeu consultar la pàgina de la Generalitat de Catalunya per obtenir més informació.

Cliqueu la imatge per anar al Departament

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/