Amb aquesta metodologia presentem als infants propostes globals, variades i motivadores, relacionades amb diferents competències: matemàtica, lingüística, artística, simbòlica i de coneixement del món físic.

Aquests espais d’activitat ajuden als nens i nenes a triar i decidir, tenir iniciativa, descobrir, elaborar explicacions i estructurar el pensament. I els permet establir relacions de col·laboració, comunicació i autonomia.

Ells mateixos decideixen a quin ambient volen estar i elaboren tots sols la seva proposta d’aprenentatge. Amb el material no estructurat que es disposa a cada microespai, se’ls obre un ventall de possibilitats on la imaginació i la creativitat en seran els protagonistes.

Aquesta metodologia respecta el ritme evolutiu de cada infant ja que és ell qui és el protagonista del seu aprenentatge.