Cada curs la Policia local presenta al centre el seu Pla d’Educació viària.