Horari i calendari escolar

HORARI DE L’ALUMNAT

De 9 a 12:30 h. i de 14:45 a 16:15 h. del 12 de setembre al 5 de juny.

Jornada única matinal de 9 a 13 h. el 20 de desembre i del 8 al 19 de juny.

Suport escolar personalitzat (SEP) a cicle superior els dilluns i dimecres de 16:15 a 17:15 h. del 2 d’octubre al 27 de maig.

ACOLLIDA MATINAL

De dilluns a divendres de 8 a 9 h.

MENJADOR ESCOLAR

De 12:30 a 14:45 h. del 12 de setembre al 19 de juny.

HORARI DE SECRETARIA

Dilluns, dimecres i divendres: de 9:15 a 11 h.

HORARI D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

Les hores de visita amb l’equip directiu s’han de concertar prèvia sol·licitud a consergeria.

HORARI D’ATENCIÓ DEL PROFESSORAT A LES FAMÍLIES

Les entrevistes amb els mestres es realitzaran els dijous de 12:30 a 13:30 h, prèvia sol·licitud.

HORARI D’ATENCIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I DE L’AMPA

L’horari d’atenció durant és de de dilluns a divendres de 9 a 9:30 h.

Calendari 2019-2020