Serveis

 

AMPA

L’horari d’atenció de la secretaria de l’AMPA és de de dilluns a divendres de 9 a 9:30 h.

ACOLLIDA MATINAL

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l¡escola ofereix un servei d¡acollida matinal, previ a l’inici de les classe, pensat per a les famílies que els pares i mares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre, i també per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d¡una manera esporàdica i puntual.

Aquest servei és organitzat per l’AMPA de l’escola i destinat a les famílies de l’Associació, de les 8 fins a les 9h, tots els dies lectius.

Com funciona el servei?

L’entrada al servei d’acollida es fa per la porta de primària i l’espai destinat és el gimnàs de l’escola, on s’ha adaptat un espai on els nens i les nenes poden realitzar les activitats proposades.

Les famílies han d’acompanyar els alumnes fins a la porta del gimnàs on hi ha una monitora que es fa càrrec de l’alumnat que hi assisteix i a les 9h els condueix cap a les classes.

Podeu trobar més informació del servei en el següent enllaç:

http://ampasalvadorespriurdb.blogspot.com.es/p/com-fer-se-soci-o-socia.html

MENJADOR ESCOLAR

L’escola ofereix el servei de menjador escolar, integrat dins l’espai del migdia, a les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia. Disposa de cuina pròpia, equipada i autosuficient per fer el menjar dels alumnes, on gaudeixen d’una dieta equilibrada.

L’AMPA de l’escola gestiona i coordina el servei a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge, activitats i funcionament global i delega, a l’empresa El Mèdol Restauració SL, la gestió i l’elaboració del menjar.

Els menús del dinar es confeccionen amb l’assessorament de dietistes i les revisions periòdiques dels Serveis de Salut del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es faciliten els menús mensualment a les famílies per tal de  facilitar l’organització dels sopars a casa. Oferim, per als alumnes que ho requereixin per motius mèdics, l’adequació del menú escolar a les dietes que siguin necessàries.

El servei de menjador es pot utilitzar de manera fixa o de forma eventual per a l’alumnat que ho necessiti, prèvia comunicació a la secretaria de l’AMPA de l’escola.

Aquest servei compta amb una coordinadora, dues persones a la cuina i un equip de monitors/es. L’empresa que gestiona l’equip de monitoratge és Sensación Activa SL Després de dinar el monitoratge també organitza activitats lúdic educatives per a l’alumnat, ja que entenem aquest servei, a banda d’un espai per poder dinar, com un complement de l’activitat educativa.

L’horari d’atenció de la secretaria de l’AMPA és de de dilluns a divendres de 9 a 9:30h.

Podeu trobar més informació del servei i la normativa en el següent enllaç:

http://ampasalvadorespriurdb.blogspot.com.es/p/menjador_9.html

Quadern de menjador 2019-20

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Són activitats complementàries adreçades a l’alumnat i organitzades per l’AMPA de l’escola per després de la jornada escolar ordinària de la tarda. Totes elles han estat escollides amb l’objectiu de reforçar i ampliar els coneixements i les habilitats de l’alumnat d’una manera lúdica i divertida i compten amb monitors/es i professors titulats.

Trobareu més informació de l’oferta d’activitats extraescolars, els horaris i calendari i de com fer-hi la inscripció en el següent enllaç:

http://ampasalvadorespriurdb.blogspot.com.es/p/extraescolars_1.html

AJUNTAMENT

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

L’alumnat que viu a les urbanitzacions de Roda de Berà pot fer ús del servei gratuït d’autobús gestionat per l’Ajuntament de Roda de Berà.

En els següents enllaços trobareu la normativa del servei i els models de sol·licitud i d’autorització.

Instruccions normes del servei escolar de transport 2018-2019