Durant el curs l’alumnat de l’escola participa en activitats mediambientals proposades des de l’Ajuntament.